Bestyrelsen indkalder hermed alle medlemmer af Tølløse Tennisklub til ordinær generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19.30 i klubhuset.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent (Forslag Dorthe Thygesen)

 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
  Forslag skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 5. Valg af formand
  På valg er Søren Ahlmann (modtager genvalg)

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er for 2 år:
  Britt, (modtager genvalg)
  Trine (modtager genvalg)
  Christian (modtager genvalg)
  1 ledig bestyrelsespost
  1 ledig bestyrelsespost for 1 år i stedet for Leif

 7. Valg af 2 supp­­­leanter
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Uwe Jørgensen og suppleant Flemming Sommer modtager genvalg.

 9. Fastsættelse af kontingent, bestyrelsen foreslår uændret kontingent
  900 for seniorer/år
  500 for unge/år
  400 for juniorer/år
  700 for pensionister/år
  350 for medlemmer der er fyldt 80 ved årets start

 10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen serveres et let traktement.