Lidt om Tennis og Tølløse Tennisklubs historie.

Tennis - Hvorfor hedder det sådan? Tennis stammer fra Fransk TENIR, der betyder at holde, at have i hånden. LANDE betyder plæne, hede. Spillet som sådan stammer fra Frankrig, og er via Bretagne (kelterne) gået over den engelske kanal og er blevet til LAWN-TENNIS i England. Det var i slutningen af 1300 tallet, så det er en meget gammel sportsgren. Først omkring 1900 blev reglerne udformet endeligt.

Tølløse Tennisklub, hvordan og hvornår kommer så den i billedet? Ja den blev stiftet den 28. juni 1910. Dengang bestod byen af en næsten nyanlagt jernbanestation, posthus, afholdshotel, købmand og nogle få håndværkere og småhandlende. Tølløsegården og kirken i Gl. Tølløse – fantastisk! 28 personer tegnede sig som medlemmer. Man vidste nok ikke dengang, at man påbegyndte løsningen på en samfundsopgave. Fra at tennissporten var for de få, er den vokset til en folkesport.

Hvorfor blev lysten til at spille tennis blev vagt så tidligt her i vores lille stationsbysamfund? (Tølløse Tennisklub er mellem de ældste i landet.) Tennissporten var omkring århundredskiftet en kostbar affære at udøve og i højt grad et statussymbol for, og forbeholdt de bedrestillede. Det var i hvert fald ikke ungdommen og de skolesøgende man henvendte sig til med denne sportsgren.

Mange købstæder havde ikke tennisklubber endnu. Med jernbanen til Kalundborg var der vokset en by op omkring jernbanestationen. Tølløse stationsby udviklede sig hurtigt og voksede sammen med Kvarmløse med forretninger, virksomheder, og boligkvarterer og der flyttede mange mennesker hertil, der kom med nye impulser. Alene på Tølløse station var der omkring 30 ansatte – nogle fasttilknyttede, andre var her nogle få år. Høng–Tølløse jernbane var også kommet til. Stationens personale kom med nye impulser ude fra. Og det var herfra initiativet udgik til at få stiftet Tølløse Tennisklub. Trafikassistent W. From-Petersen blev den første formand.

Den første tennisbane blev anlagt på Lindegårdens jord, efter at man havde spillet på en græsmark på samme gårds jord et stykke tid. Tennisbanen kostede den formidable sum af 500 kr. at anlægge. Senere fik klubben etablerer 2 baner ved Rådhuset. Da klubben fik vokseværk i halvfjerdserne, var det ikke muligt at udvide her, så klubben fik 2 baner mere beliggende ved Tølløsehallen. Senere blev de gamle baner nedlagt og flere baner anlagt hvor Tennisklubben nu har sit samlede anlæg.