Tølløse tennisklub afholder den årlige generalforsamling. Invitationen sendes ud på mail til alle medlemmer.

Bestyrelsen indkalder hermed alle medlemmer af Tølløse Tennisklub til:

Generalforsamling, mandag den 11. marts 2019 kl. 19.30 i klubhuset.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent (Forslag Dorthe Thygesen)

 2. Formandens beretning

 3. Godkendelse af det reviderede regnskab

 4. Behandling af indkomne forslag
  Forslag skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 5. Valg af formand
  På valg er Martin Bellerby Sommer (modtager genvalg)

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er for 2 år:
  Jette Larsen, (modtager genvalg)
  Britt Rosenstand Hansen, (modtager genvalg)
  Trine (modtager ikke genvalg)
  Christian Sahl er udtrådt af bestyrelsen, så her skal vælges en ny
  På valg for 1 år:
  Pernille (modtager ikke genvalg)

 7. Valg af 2 supp­­­leanter

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Uwe Jørgensen og suppleant Flemming Sommer modtager genvalg

 9. Fastsættelse af kontingent, bestyrelsen foreslår uændret kontingent
  900 for seniorer/år
  500 for unge/år
  400 for juniorer/år
  700 for pensionister/år
  350 for medlemmer der er fyldt 80 ved årets start

 10. Eventuelt

Der vil være lidt at drikke og spise til generalforsamlingen.