Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed alle medlemmer af Tølløse Tennisklub til:

Generalforsamling, mandag den 29. juni 2020 kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden

1. Valg af dirigent (Forslag Dorthe Thygesen)

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag
Forslag skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen

5. Valg af formand
På valg er Martin Bellerby Sommer (på valg - modtager genvalg)

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er for 2 år:
Ole Jørgensen, (modtager genvalg) 
Berit Jørgensen, (modtager genvalg)
Britt Rosenstand Hansen (på valg)
Nicolas Munkø, (modtager ikke genvalg) 
Marius Truberg, (modtager ikke genvalg)
Jonas Thomsen, Jette Larsen, Claus Bjerregård Jepsen er ikke på valg

7. Valg af supp­­­leant (er)
Ole Madsen modtager ikke genvalg
Bent Larsen modtager genvalg

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Flemming Sommer modtager valg som revisor & Uwe Jørgensen modtager valg som revisorsuppleant 

 1. Fastsættelse af kontingent, bestyrelsen foreslår uændret kontingent
  900 for seniorer/år
  500 for unge/år
  400 for juniorer/år
  700 for pensionister/år
  350 for medlemmer der er fyldt 80 ved årets start

 2. Eventuelt

Giv gerne besked om I kommer af hensyn til pladsen i klubhuset.