Lørdag den 14/11 spiller vi familie-skum-drop-in

Vi stiller nettene op til skumtennis, og så er I velkomne til at komme og spille med jeres børn og børnebørn fra kl. 12-13. Vi har skumbolde og ketchere, bare sørg for indesko.

Vi er nødt til at skille forældre drop-in fra juniortræning, da vi risikerer at blive for mange. 

Vi ved ikke, hvordan skum-drop-in vil fungere fremover. Det kommer an på Covid-19 retningslinjerne.

hilsen Berit & Britt