Generalforsamling 2021, standerhejsning og Tennissportens dag 8. maj

Lørdag den 8. maj deltager klubben i Tennissportens dag, vi afholder generalforsamling, og vi holder standerhejsning. 

Program 8. Maj:
kl. 12.30-13.30 Generalforsamling ude
Kl. 13.30 Standerhejsning
Kl. 14-16 Tennissportens dag – åbent hus for nye medlemmer + spil på banerne og hygge for medlemmer.

Generalforsamling og standerhejsning
Alle medlemmer indkaldes til generalforsamling lørdag den 8. maj kl. 12.30. 
Dagsorden i følge vedtægterne:

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
  • Godkendelse af det reviderede regnskab.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Valg af formand
  • Valg af seks bestyrelsesmedlemmer (halvdelen for 2 år).
  • Valg af en bestyrelsessuppleant.
  • Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
  • Fastsættelse af kontingenter for kommende sæson.
  • Eventuelt
Derefter hejser vi flaget, siger farvel til afgående bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige. Og goddag til de nye.
 
Tennissportens dag
Fra 14-16 står vi klar på banerne til at modtage nye medlemmer. Kender du nogen, der kunne tænke sig at spille tennis, så inviter dem ned denne dag.
Der er også booket baner til gamle medlemmer, og vi sørger for lidt drikkevarer og en pølse.