Ny bestyrelse i klubben

Med et par måneders forsinkelse fik vi endelig afholdt den årlige generalforsamling lørdag den 8. maj. 

Der var en del udskiftninger i bestyrelsen, da både formand Martin Sommer og kasserer Jette Larsen ikke ønskede at genopstille, og da bestyrelsesmedlem gennem 30 år Berit Jørgensen ønskede at trække sig og lade nye kræfter komme til.

Sådan blev den nye bestyrelse sammensat:

Claus Bjerregaard, modtog genvalg (2 år) og blev valgt som næstformand.
Jonas K Thomsen, modtog genvalg (2 år)
Anette Lindhold Christiansen stillede op og blev valgt for 2 år. Valgt som kasserer.
Peter Holmgaard Jensen stillede op og blev valgt for 2 år.
Jesper KT var ikke på valg. Men blev valgt som ny formand for 1 år.
Bent Larsen blev valgt ind for 1 år.
Kurt Sabransky stillede op. Kurt blev valgt for 1 år.
Britt Rosenstand Hansen var ikke på valg, men har trukket sig (nu suppleant).

Revisor Flemming Sommer og revisorsuppleant Uwe Jørgensen blev begge genvalgt.

Regnskabet blev godkendt. Kontingentet er uændret. Der var ingen indkomne forslag.

Der blev også nedsat et junior-, et senior- og et klubhusudvalg på et efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde.

Efter generalforsamlingen blev flaget traditionen tro hejst, og de afgående bestyrelsesmedlemmer samt afgående baneformand Jacob Grande blev hyldet med klap og en lille gave.

Resten af eftermiddagen holdt klubben åbent hus ved at deltage i den landsdækkende begivenhed Tennissportens dag.