Holbæk kommune indstiller til bevilling på halv million til padelbaner i Tølløse

Så kan en halv million kroner være på vej til at lave padelbaner på parkeringspladsen foran Tølløse Tennisklub. Det er kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune, der den 27/10 - 2021 skal godkende en bevilling på en halv million kroner til projektet, efter at kultur og fritidsudvalget i Holbæk Kommune har indstillet projektet, som Tølløse Tennisklub står bag - og som har været undervejs et stykke tid. 

Projekt padelbaner i Tølløse

Projektet har indtil videre fået accept fra henholdsvis kultur & fritidsudvalget samt økonomiudvalget i Holbæk Kommune.

Tegninger af projektet har kunnet ses i klubhuset de seneste mange uger og ligger fortsat tilgængelig.

500.000 kroner er et markant større beløb end forventet. Og opbakningen fra lokalpolitikerne skaber derfor stor glæde i Tølløse Tennisklubs padeludvalg.

- I TTK’s padeludvalg er vi umådeligt glade for den støtte, vores projekt nu får fra Holbæk Kommune! Dels vil projektet forhåbentlig kunne tiltrække en masse nye medlemmer til klubben, men det vil også være et spændende tilbud for nuværende medlemmer som både kan imødese en helt ny aktivitet og en længere sæson. For Tølløse vil projektet bidrage med en vitalisering af det store parkeringsanlæg foran hallen og endnu en mulighed for et løft af folkesundheden i byen. Stort tak til Holbæk Kommune for den flotte bevilling.
- TTK's Padeludvalg

Der skal skaffes yderligere en halv million

Før projektet kan sættes i gang, skal der dog skaffes yderligere 500.000 kroner. Den forventede pris for to padelbaner er ca. 1 million kroner. Derfor går padeludvalget nu i gang med at se på, hvordan det resterende beløb kan skaffes.

Følgende finansieringsmuligheder vil blive undersøgt:

Sponsorater, fondsmidler, donationer, salg af medlemskaber på forskud og endelig egen finansiering.

Mørkøv Tennisklub har netop bygget to padelbaner. Det er også sket med økonomisk støtte fra Holbæk Kommune

Forventningen er, at to padelbaner i Tølløse vil kunne trække flere medlemmer til klubben og dermed på sigt forbedre medlemsgrundlaget. I Mørkøv er der allerede over 160 medlemmer, der jævnligt bruger padelbanerne.

Padeludvalget består af:
Nicolas Munkø, Jesper Knudsen, Bent Larsen & Jesper Thomsen