Bestyrelsen indkalder hermed alle medlemmer af Tølløse Tennisklub til:

Generalforsamling, torsdag den 31. Marts 2022 kl. 19 i klubhuset

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent (Forslag Dorthe Thygesen)

 2. Formandens beretning

 3. Godkendelse af det reviderede regnskab

 4. Behandling af indkomne forslag
  Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 5. Valg af formand
  På valg er Jesper K. Thomsen, modtager genvalg

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er for 2 år:
  Jesper K Thomsen, modtager genvalg
  Bent Larsen, modtager genvalg, men stiller også sit mandat til rådighed
  Kurt modtager genvalg
  Jonas, Claus, Anette, Peter er ikke på valg.

 1. Valg af supp­­­leanter
  Britt genopstiller som suppleant, men stiller gerne sit mandat til rådighed

 2. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Revisor Flemming Sommer modtager genvalg. Der mangler en revisorsuppleant.

 3. Fastsættelse af kontingent, bestyrelsen foreslår uændret kontingent
  1000 for seniorer/år
  550 for unge/år
  450 for juniorer/år
  800 for pensionister/år
  350 for medlemmer der er fyldt 80 ved årets start

 4. Orientering om projekt padelbaner

 5. Eventuelt
  Der vil være kaffe & kage samt øl/vand til generalforsamlingen.