RESERVATIONSREGLER

Reservation af en bane sker for en time ad gangen i reservationsbogen i klubhuset.

Du må højest reservere 8 dage frem. Den dag du reserverer en bane tæller som første dag. Reservationen er kun gyldig, når der står 2 medlemmers navne med både for- og efternavn. Der gælder dog en særlig regel, hvis du har en gæstespiller med.

Du kan først reservere en ny time, når du har spillet den reserverede time.

Du mister retten til banen, hvis du ikke har taget den i brug senest 10 minutter efter spilletidspunkts start. Hvis du ikke kan bruge din time, så slet den hurtigst muligt i protokollen.

Bestyrelsen kan til klubformål reservere længere frem end 8 dage. Det samme er tilfældet med holdkampe, som på hverdagsaftener skal reserveres med egne navne. (D.v.s. alle navne på hjemmeholdsspillerne – du kan så ikke bruge dit navn, før holdkampen er spillet). Vær opmærksom på, at en holdkamp kan trække ud over den reserverede tid og skal spilles færdig. Du må max. spille på 2 hold.

Juniorer må ikke reservere baner efter kl. 18 på hverdage (man–fre), med mindre andet er aftalt med bestyrelsen. Står en bane tom må juniorerne gerne bruge den.

Gæstespillere kan spille med, dog højst 5 gange samme år. Der skal altid stå eget medlemsnavn og ”gæst” i bookingsystemet, når du har en gæst med. Det koster 45 kr. pr. gæst. Du betaler ved at overføre 45 kr. til mobilepay 782907, mrk "gæst".